Achtergrond

Visie
De levensdraad verstevigen 

 Het is voor mij een uitdaging om mensen via mijn behandelingen in verbinding te brengen met de onderstroom die hen draagt.
Wanneer je een klacht hebt, je zich ziek voelt, je niet goed functioneert, dan komt het er op aan om de krachten tot herstel in jezelf de ruimte te geven. Het lichaam zelf werkt aan herstel, maar dit kan krachtig worden ondersteund en soms moet dat zelfs.
De behandeling brengt je in een nieuwe balans. Dat werkt door in het geheel van je leven. Ik zal dit proces zo optimaal mogelijk begeleiden maar niet forceren of sturen.
Wat is shiatsu?

Shiatsu is als een gesprek zonder woorden – Aanraken van datgene wat verborgen is
In het Japans betekent shiatsu vingerdruk. Het is een fijngevoelige massagetechniek. Het doel is de eigen energie van het lichaam te ondersteunen. Het theoretische kader hiervoor is het meridiaan systeem. Meridianen zijn energiebanen die lichamelijke en geestelijke functies in het lichaam verbinden. Samen vormen de meridianen een samenhangend geheel: een systeem. In principe weet het menselijk organisme zelf het beste hoe het stress en ziekteklachten kan corrigeren en hoe het met chronische onevenwichtigheid kan omgaan. Als u klachten heeft komt het er op aan te kijken naar de herstelkracht die er is. Door subtiele aandachtige aanraking stimuleer ik het proces van genezing in uw lichaam. Daardoor komt uw levenskracht beter in balans. Dit betekent niet alleen de verbetering van klachten, maar het betekent ook dat u een authentieke manier van leven terug wint. Wanneer u bijvoorbeeld vaak hoofdpijn heeft is het door Shiatsu mogelijk de toxines, die de hoofdpijn soms veroorzaken, te laten uitscheiden. De beschikbare energie kan dan ingezet worden om uit de onbalans te komen die onder de hoofdpijn ligt.

Geschiedenis van Shiatsu

Het stimuleren, drukken op en masseren van lichaamsdelen om ziektes te behandelen is al in vroege culturen terug te vinden. Er zijn in Oosterse culturen heel nauwkeurige en doeltreffende diagnose- en behandelsystemen uit ontstaan. In Japan bijvoorbeeld was er een rijke traditie van genezing met de handen door hoog opgeleide artsen. Vanaf 1900 ontstond er een aparte beroepsopleiding die Shiatsu werd genoemd. Daarin werden Westerse geneeswijze, traditionele Chinese geneeswijze en psychologie met elkaar verbonden. Later is deze therapievorm in Westerse landen aangepast aan onze manier van leven en onze omgang met het lichaam en met emotie. Er zijn verschillende stromingen ontstaan met een diversiteit aan behandeltechnieken. Shizuto Masunaga was een van de belangrijkste shiatsutherapeuten in de eerste helft van de 20ste eeuw. Zijn leerlingen vertegenwoordigen vandaag in West en Oost de belangrijkste stroming op het gebied van Shiatsu. Via mijn Japanse leraar, Kishi, volg ook ik deze stroming.
Er zijn grote verschillen in opleidingsniveau van behandelaren. De European Shiatsu Federation bewaakt sinds 1993 op Europees niveau de kwaliteit van de Shiatsu opleidingen.

Hoe werk jij met shiatsu?

Mijn stijl van Shiatsu is het meest door Akinobu Kishi beïnvloed. Hij noemde zijn werkwijze met Shiatsu: Seiki.
Met de jaren is mijn manier van werken verfijnd. De interactie met de energie van het lichaam is directer geworden , soepeler en minder mechaniek . Dit betekend dat mijn behandelingen minder als een druk-punt massage ervaren worden of als een behandelpatroon waarbij verschillende meridianen systematiek door het hele lichaam bewerkt worden. De aanraking is helder en subtiel, er is altijd contact met het gehele gebeuren in het lijf en een flexibele antwoorden op dat wat de lichaam verteld.
Vergelijkbaar met Craniosacrale therapie wordt geen manipulatie toegepast maar meet resonantie en presentie diepgaande contact opgebouwd die een diepgaandere verandering op gang brengen dan een manipulatie/ stimulatie gerichte interventie .

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur zet het lichaam en de geest aan om zichzelf te genezen.
Acupunctuur werkt met het stimuleren van energiepunten met behulp van naalden. Middels een uitgebreid gesprek en het onderzoeken van pols en tong wordt een diagnose gesteld. Door de diagnose wordt de verhouding tussen organen, emoties en levenspatronen in beeld gebracht. Er zijn energiestromen in het lichaam en die vormen het referentiekader voor het plaatsen van de naalden. Door op de juiste plekken naalden te plaatsen gaat het lichaam de eigen potentie tot genezing beter gebruiken. De naalden worden subtiel gebruikt met een grote effectiviteit, waardoor er geen pijnsensatie ontstaat. Daarbij probeer ik met zo min mogelijk acupunctuurpunten een zo groot mogelijk effect te bereiken. Het lichaam reageert direct op de naalden, het effect is via de polsslag te controleren. Wanneer u bijvoorbeeld een burn-out heeft kan door middel van acupunctuur worden bereikt dat u zich beter naar binnen kunt richten, u uw energie beter gebruikt en minder energie weglekt. U verandert uzelf en verhoudt zich anders tot de omgeving, op het werk of thuis.
Kort samengevat, de acupunctuurnaald geeft hele specifieke informatie aan het lichaam, waardoor het lichaam zijn eigen potentie optimaal kan inzetten.

Hoe werkt Acupunctuur?

Onze lichaamsenergie circuleert door het lichaam via energiebanen, de zogenaamde meridianen. Elk orgaan heeft zijn eigen meridiaan. Deze meridianen vormen samen een complex netwerk waarin energie van voeding en ademhaling aan elk deel van het lichaam wordt doorgegeven. In een gezonde situatie is de energie in de mens in evenwicht. Wanneer de natuurlijke balans van dit evenwicht verstoord raakt, spreekt men van een ziekte. Normaal gezien is het menselijk lichaam in staat deze disbalans te herstellen. Lukt dit echter niet, dan kan het gebruik van acupunctuur uitkomst bieden. De acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Door middel van het stimuleren van deze punten met ragfijne naaldjes kan de acupuncturist invloed uitoefenen op de stromen van energie door het lichaam. Wanneer u een acupunctuur behandeling ontvangt, kunt u zich ook van de energiebanen bewust worden: u kunt ze waarnemen, voelen.
Je zou ook kunnen zeggen dat meridianen energetische snelwegen zijn die de fysieke structuur aansturen. De oppervlakkige meridianen geven via acupunctuurpunten toegang tot dieper liggende meridianen, die het gehele lichaam met elkaar verbindt. Elke toegang kan op verschillende manieren ingezet worden.

In vergelijking met de analytische kijk van Westerse medici, is de Chinese diagnostiek meer op het geheel gericht en kijkt naar verhoudingen in het lichaam. Dit geeft vooral bij chronische klachten een breed samenhangend beeld. Het lijf en zijn dynamische functies worden beschreven door middel van tegenpolen die van elkaar afhankelijk zijn en elkaar aanvullen. Bijvoorbeeld Yin en Yang, leegte en volheid, bloed en energie (chi), warmte en kou. Doordat je zicht hebt op de balans of onbalans tussen deze kwaliteiten kun je richting geven aan de behandeling.

Geschiedenis van acupunctuur

Acupunctuur heeft in vergelijk met de westerse geneeskunde een eeuwenlange continuïteit. Samen met de toepassing van Chinese medische kruiden, van Chi Gong (innerlijke bewegingsleer) en leefregels vormt acupunctuur het systeem van de TCG: Traditionele Chinese Geneeskunde. In de klassieke Chinese cultuur werd TCG op een hoog wetenschappelijk niveau bedreven. In het China van Mao is een versimpelde versie van TCG toegepast. Een deel van de oude kennis ging verloren. Tegenwoordig worden zowel in het Oosten als in het Westen de klassieke geschriften opnieuw gewaardeerd en via wetenschappelijk onderzoek bevestigd.

Wat is processwork?

Processwork laat het onbewuste spreken
In mijn praktijk gebruik ik proces georiënteerde psychotherapie (het zogenaamde Processwork) als ondersteuning van het gesprek. In processwork worden de onbewuste en bewuste delen in onszelf met elkaar in verbinding gebracht. Tijdens het gesprek gebruik ik verschillende werkvormen. Ik doe bijvoorbeeld kleine oefeningen zoals bewegingsimpulsen versterken die in ons lijf opkomen, ruimte geven aan en versterken van ons stemgeluid, het bekijken van een beeld dat bij ons opkomt.
De kracht van Processwork in mijn praktijk ligt in de eenvoud. Tijdens het gesprek worden met kleine impulsen grote stappen gezet. U bent weer in contact met uw draagkracht.

Geschiedenis en achtergrond van Processwork

Carl. G. Jung heeft zich in zijn onderzoek toegelegd op de toegang tot waarnemingskanalen om zo het onderbewuste tastbaarder te maken. Processwork gebruikt deze kennis op een voor ons toegankelijke manier om delen van onszelf die aan de zijkant weggedrukt liggen een plek te geven. De werkwijze is vloeiend en past zich aan de situatie aan. Het openen van een ervaringsruimte geeft de kans om onszelf en ons probleem met nieuwe ogen te bezien. In wezen leer je de boodschap te lezen die in je probleem verborgen ligt en beweeg je gemakkelijker met het onbekende in je mee.

Dr. Arny Mindel, de grondlegger van Processwork, werkt met een internationale groep van therapeuten en wetenschappers voortdurend aan de verdere ontwikkeling van praktische en maatschappelijk relevante toepassingen.

Processwork kan op heel verschillende terreinen toegepast worden:
bij individuele-, paren- en gezinstherapie,
bij groepsconflicten,
en bij comapatiënten.