Psychische klachten

Psychische klachten hebben vaak grote impact op je levenskwaliteit en je evenwicht. In mijn praktijk help ik mensen hun eigen kern te beleven en meer balans te vinden. 
Dit werkt versterkend en aanvullend bij psychotherapie, bijvoorbeeld bij het verwerken van traumatische ervaringen die je lijf nog vasthoudt. Het helpt je lichamelijk en geestelijk oude resten los te […]

Lichamelijke klachten

Wanneer je klachten via de reguliere geneeskunde (de huisarts of fysiotherapeut) niet voldoende verminderd kunnen worden, hebben ze vaak een dieperliggende en complexere oorzaak. Door mijn behandeling kunnen langdurige stagnaties en belemmeringen weer in beweging komen. Zo wordt het lichaam in staat gesteld ook met tekorten en letsels een betere balans en vitaliteit te vinden.

Psychosomatische klachten

Veel lichamelijke ziektes hebben een relatie met de geest en het emotionele beleven. Vaak is er een wisselwerking tussen lichaam en geest die in de reguliere geneeskunde soms te weinig aandacht krijgt. Wat je meemaakt heeft een weerklank in je lijf. Je emoties en gedachten kunnen ook je lijf ziek maken. Omgekeerd kan ook een […]