Burn-out

Bij de meeste re-integratie trajecten na een burn-out staat herstel van klachten en het weer functioneren in familie en beroep voorop. Gedeeltelijk gaat dit met een gestandaardiseerd stappenplan en herintegratie afspraken gepaard. Dit is soms niet voldoende.

Mijn behandeling kan hier een goede aanvulling op zijn. In mijn praktijk hoor ik heel verschillende verhalen en zie ik verschillende symptomen die onder het begrip burn-out vallen. Niet meer functioneren en tot stilstand komen kan als zware crisis beleefd worden en met zeer zware lichamelijke klachten verbonden zijn.

Ik help je de soms onbewuste spanning en stagnatie weer in beweging te brengen. Dit geeft je vaak al snel verlichting en je levendigheid komt terug. Om te voorkomen dat een burn-out op een latere tijdstip terug komt, is het van belang dieper te kijken, om te onderzoeken welke factoren er bij betrokken zijn, deze te herkennen en zo, vanuit een andere nieuwe balans een nieuwe weg vinden.

Dit gebeurt vanuit je lijf, dat in verbinding staat met bewuste en onbewuste lagen, waardoor je lichamelijke, emotionele en geestelijke veerkracht in gelijke mate herstelt.

  • Breed palet van lichamelijke klachten bv pijn, verlamming, spanning, chronische moeheid, slapeloosheid, restless legs….
  • Emotionele onbalans, huilerig, depressie, afgevlakte emoties
  • Verschillende geestelijke klachten bijv. malen, vergeetachtigheid, verwarring.