De behandeling

Hoe gaat een behandeling in zijn werk?
Een behandeling begint mestaal met een Gesprek met een aandachtig oor voor wat je bezig houd in verband met je vraag. Door het gesprek word samenhang een de kern van de hulpvraag duidelijk. Hierdoor word ook je doelstelling , behoefde en ontwikkel-richting duidelijker wat een kader schept om na een behandelingstraject op terug te kijken. In het vervolg werken wij meestal gekleed op de grond op een zachte futon als ondergrond. Het beste behandelresultaat ontstaat wanner je op je gemak voelt, dit betekend dat je zelf in ieder moment vrij bent aan te geven wat je nodig hebt. B.v. de ligpositie te veranderen of te ondersteunen met kussen, benoemen wat voor jou prettig of onprettig voelt en wat je anders wilt. Je heeft er zelf de ruimte voor sturing en leiding in het behandelproces. Tijdens de behandeling ontstaat met de tijd een prettig gevoel van ontspanning en ruimte, waardoor de behandeling met handen of malden diepgaand zijn werking kan ontvouwen. Een behandeling word verschillend ervaren door een bewustere of onbewustere waarneming . Of je diep afdaalt en de behandeling minder bewust meemaakt of de reacties van je lijf bewuster meemaakt heeft geen effect op de werking. Aan het eind van de behandeling is ruimte voor een kort feedback en advies door observaties te delen en impulsen te geven.
Hoe voelt een behandeling?

Wat je tijdens een behandeling kunt ervaren is veelvuldig en afhankelijk van je eigen situatie en proces. In het algemeen ontstaat voor de meesten een ‘prettig gevoel’ , ontspanning en warmte, de hand word als warm ervaren en er ontstaat een gevoel van expansie en ruimte. De aanraking of de naald voelt op het juiste plek en brengt je dieper in contact met wat je lijf nodig heeft . Op een bepaalde moment voel je minder de concrete aanraking maar ervaart veelvuldige reacties ook op andere locaties in het lijf .
Je systeem is aan het werk gezet. Het spectrum van ervaringen kan veelvuldig zijn:
• Je handen worden warm en je lichaam voelt van binnen warm op de plekken waar je geraakt wordt
• Andere plekken op je lichaam worden warm die niet direct geraakt worden
• plekken van stagnatie worden bewust en pijn lost op
• Je adem verandert :word entspannter , langzamer, ruimer en dieper
• Je voelt in je meer ruimte , ontlasting , rust en ontspanning
• Je begint te gapen
• Intense ervaringen van energie die door je lichaam beweegt en eruit komt
• Warmte en koude beweegt door je lichaam
• Buitenkant van je lichaam voelt koel
• Je ervaart meer verbinding tussen verschillenden plekken in je lijf en ervaart een gevoel van eenheid
• Je buikruimte voelt levendiger
• Je voelt je zwaartepunt zakken , je voelt geaard en centreert
• Spieren kunnen trillen wat tot diepere ontspanning leid
• Hooft, nek en shoulders worden lichter en flexibel
• Het zicht wordt helder en je herkent gemakkelijker je eigen situatie / omstandigheden
Iedere lichaam is anders en zoekt zijn eigen weg. Onafhankelijk van wat je ervaart tijdens de behandeling begint de lichaam te veranderen , soms herken je de verandering eerst wat later. Onbewust en bewuste werken samen.

Wat gebeurt er concreet tijdens een behandeling?

-Stagnerende energie word naar buiten gebracht en staat de lichaam weer ter beschikking ,hierdoor kan de lichaam oude belastingen opruimen
– De natuurlijke Sensitiviteit groeit , hierdoor kan je lijf zijn conditie herkennen en adequaat op reageren , dit process is gelijktijdig onbewust/bewust
– Er ontstaat gemakkelijker toegang tot je eigen natuur
dit maakt diepgaande verandering en ontwikkeling mogelijk

Welke reacties kunnen optreden na een behandeling?

Belangrijker dan het kortetermijneffect tijdens en kort na de behandeling zelf is de lange termijn effect .
De reactie op de behandeling is per persoon en situatie verschillend en kan dagen tot werken doorwerken.
Om de lichaam niet te overvragen is mijn behandeling erop gericht geen verandering te forceren maar het timing en de route voor verandering van jou system te bevorderen
Meestal is de reactie aangenaam en voorspoedig
Soms duurt het wat langer tot een diepgaande verandering op gang komt. In dit geval wordt vaak zichtbaar waarom dit zo is.
Wanner de behandeling niet aanslaat en een anderen aanpak nodig lijkt geef ik dit vroeg aan en verwijs ik je verder wanneer je dit wenst .
De reacties kunnen diepgaand zijn en ook langdurige lichamelijke ziekteprocessen en emotionele blokkades verbeteren , denkbeelden, eigenwaarde en mentale patronen kunnen in beweging komen.

Wat kan ik zelf doen?

Afhankelijk van je wens en situatie geef ik je adviezen en oefeningen mee om de behandelproces te ondersteunen.

Heb ik een verwijzing nodig van mijn huisarts?

Je hebt geen verwijzing nodig, wanneer je dat wenst communiceer ik met de huisarts, psycholoog of en andere behandelaren voor afstemming een beter behandelresultaat.

Kan ik deze behandeling combineren met een reguliere behandeling?

De behandeling kan altijd met een reguliere behandeling gecombineerd worden en is een goede ondersteuning en versterking van reguliere geneeskunde, fysiotherapie en psychotherapie.

Intakegesprek en verloop behandeling

Bij uw eerste bezoek inventariseer ik uw klachten en bekijken we samen uw wensen.
Daarna geef ik u een korte behandeling. Dit duurt samen ruim een uur. 
De behandeling vindt plaats op de grond, op een zachte matras. Daarbij houdt u uw kleren aan. Doordat u op de grond ligt kan ik met behulp van de zwaartekracht, dus zonder krachtsinspanning, met mijn handen signalen in het lichaam waarnemen, ook als deze zich diep in uw lichaam melden. Een vervolgbehandeling duurt 1 uur. Vaak wordt een behandeling als een diepe ontspanning ervaren. De effecten openbaren zich in de dagen en weken daarna.

De frequentie varieert, afhankelijk van noodzaak en behoefte: van wekelijks tot maandelijks. Het aantal behandelingen is afhankelijk van het verloop en de ernst van uw klachten. Een behandeltraject duurt gemiddeld tussen de 6 -12 behandelingen. 
Afhankelijk van uw lichamelijke balans en van het genezingsproces geef ik een behandeling met Shiatsu en / of acupunctuur, werk ik met lichaamsoefeningen en geef ik praktische leefregels. In het gesprek gebruik ik elementen uit Processwork.