Hoe werkt Acupunctuur?

Onze lichaamsenergie circuleert door het lichaam via energiebanen, de zogenaamde meridianen. Elk orgaan heeft zijn eigen meridiaan. Deze meridianen vormen samen een complex netwerk waarin energie van voeding en ademhaling aan elk deel van het lichaam wordt doorgegeven. In een gezonde situatie is de energie in de mens in evenwicht. Wanneer de natuurlijke balans van dit evenwicht verstoord raakt, spreekt men van een ziekte. Normaal gezien is het menselijk lichaam in staat deze disbalans te herstellen. Lukt dit echter niet, dan kan het gebruik van acupunctuur uitkomst bieden. De acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Door middel van het stimuleren van deze punten met ragfijne naaldjes kan de acupuncturist invloed uitoefenen op de stromen van energie door het lichaam. Wanneer u een acupunctuur behandeling ontvangt, kunt u zich ook van de energiebanen bewust worden: u kunt ze waarnemen, voelen.
Je zou ook kunnen zeggen dat meridianen energetische snelwegen zijn die de fysieke structuur aansturen. De oppervlakkige meridianen geven via acupunctuurpunten toegang tot dieper liggende meridianen, die het gehele lichaam met elkaar verbindt. Elke toegang kan op verschillende manieren ingezet worden.

In vergelijking met de analytische kijk van Westerse medici, is de Chinese diagnostiek meer op het geheel gericht en kijkt naar verhoudingen in het lichaam. Dit geeft vooral bij chronische klachten een breed samenhangend beeld. Het lijf en zijn dynamische functies worden beschreven door middel van tegenpolen die van elkaar afhankelijk zijn en elkaar aanvullen. Bijvoorbeeld Yin en Yang, leegte en volheid, bloed en energie (chi), warmte en kou. Doordat je zicht hebt op de balans of onbalans tussen deze kwaliteiten kun je richting geven aan de behandeling.