Welke reacties kunnen optreden na een behandeling?

Belangrijker dan het kortetermijneffect tijdens en kort na de behandeling zelf is de lange termijn effect .
De reactie op de behandeling is per persoon en situatie verschillend en kan dagen tot werken doorwerken.
Om de lichaam niet te overvragen is mijn behandeling erop gericht geen verandering te forceren maar het timing en de route voor verandering van jou system te bevorderen
Meestal is de reactie aangenaam en voorspoedig
Soms duurt het wat langer tot een diepgaande verandering op gang komt. In dit geval wordt vaak zichtbaar waarom dit zo is.
Wanner de behandeling niet aanslaat en een anderen aanpak nodig lijkt geef ik dit vroeg aan en verwijs ik je verder wanneer je dit wenst .
De reacties kunnen diepgaand zijn en ook langdurige lichamelijke ziekteprocessen en emotionele blokkades verbeteren , denkbeelden, eigenwaarde en mentale patronen kunnen in beweging komen.