Praktisch

Wat zijn de kosten?
Een behandeling duurt 60 minuten en kost 90 euro Het eerste consult kan 15 min. uitlopen zonder extra kosten Wordt een langere behandeltijd afgesproken omdat dit nodig en gewenst is, dan wordt de extra tijd in rekening gebracht. Voor huisbezoeken reken ik voorrijdkosten van €12,50 wanneer de reistijd per fiets niet langer dan 15 min. per afstand bedraagt, bij langere reistijd overleg ik de kosten met u Voor kinderen maak ik soms afspraken van 30 min voor 50 euro.
Wordt de behandeling vergoed?

Via een aanvullende ziektekostenverzekering worden de behandelingen vergoed.
Let op de vergoedingsregelingen in je polis (op te zoeken op de website van je verzekeraar).
De meeste verzekeraars vergoeden een bedrag van 40-50 euro per behandeling / dag tot het bedrag waarvoor je verzekerd bent. Bijna alle verzekeraars vergoeden acupunctuur,
velen vergoeden shiatsu, de vergoedingsregelingen per behandelmethodiek kunnen namelijk verschillen.
Je kunt ook erachter komen wat je dekking is via deze link.

Bij welke beroepsvereniging ben je aangesloten?

ZHONG: de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG)
Lidmaatschap nummer: 240470000177

Hoe lang duurt een behandeltraject?

Dit is afhankelijk van de doelstelling en hulpvraag die je hebt.
Dit kan variëren van enkele afspraken tot langdurige begeleiding.
Voor een best mogelijk resultaat overleg ik regelmatig met jou over de frequentie en doelstelling.

Wat is de opzegtermijn voor een behandeling?

Indien je je  gemaakte afspraak wilt annuleren of wijzigen geldt een opzegtermijn van 2 dagen (48 uur). Bij latere annulering ben ik genoodzaakt de afspraak bij jou in rekening te brengen.

Hoe gaat de betaling?

De behandeling wordt door jou ter plekke contant of per mobiel bankieren betaald.
Op dit moment bestaat er geen mogelijkheid in de praktijk te pinnen.
De factuur die jer ontvangt kun je bij je verzekeraar indienen, die het te vergoeden bedrag naar je overmaakt.

Waar kan ik terecht met klachten?

Wanneer je ontevreden bent kun je dit altijd aan mij doorgeven voor overleg
Voor de gehele beroepsgroep geldt een tuchtrecht Reglement: een onafhankelijke instantie waar klachten ingediend kunnen worden.
Wanneer de patiënt klachten heeft t.a.v.de therapie of therapeut kan men een beroep doen op de klachtenregeling waar de beroepsvereniging Zhong onder valt. De instantie waar de patiënt een klacht kan indienen is onafhankelijk en heet Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). De procedure is op de website van Zhong beschreven.