Psychosomatische klachten

Veel lichamelijke ziektes hebben een relatie met de geest en het emotionele beleven. Vaak is er een wisselwerking tussen lichaam en geest die in de reguliere geneeskunde soms te weinig aandacht krijgt.

Wat je meemaakt heeft een weerklank in je lijf. Je emoties en gedachten kunnen ook je lijf ziek maken. Omgekeerd kan ook een in eerste instantie lichamelijke klacht van grote invloed zijn op je geestelijk-emotioneel functioneren.

Deze samenhangen worden bij meer en meer ziektebeelden herkend, ook door reguliere autoriteiten zoals de WHO. Door mijn behandeling wordt deze relatie en interactie van lichaam en geest op bijzonder directe wijze benaderd.

Dit laat op alle lagen verandering toe en raakt de dieperliggende dynamiek en oorzaak van deze klachten.