Trauma en existentiële crisis

Via het lichaam kunnen ook ernstige traumatische ervaringen en ongelukken verwerkt worden. Dit versterkt de psychische verwerking.

Soms blijven lichamelijke klachten hangen, ook na een succesvolle psychotherapie, die door mijn behandeling opgelost worden.

Soms is over een trauma praten moeilijk, soms helpt praten niet. Mijn behandeling geeft dan vaak troost en een bedding waarin je houvast krijgt om de ervaringen aan te gaan.

Van zware ervaringen in de kindertijd tot ervaringen van misbruik, geweld, noodlot: 

Ieder mens heeft een heel eigen manier om met zo’n ervaring om te gaan. Het is voor ieder een unieke weg om door deze ervaringen met je innerlijke kracht en wezen in verbinding te treden en de stagnatie uiteindelijk te overkomen.